Voedselbank ontvangt financiële bijdrage

De Voedselbank in Veldhoven en Bergeijk ontvingen deze maand een geldbedrag van Kringloop de Kempen om hen extra middelen te verschaffen waarmee ze hun cliënten kunnen ondersteunen. Die financiële bijdrage kregen ze al vaker. Het verschil met andere keren is, dat nu ook elke cliënt en zijn/haar gezinsleden een cadeau-cheque voor onze winkels ontvingen. Dit gebeurde al in de aanloop naar de decembermaand toe, zodat zij voor de feestdagen al inkopen konden doen. Dus gelukkig nog vóór de totale lockdown die nu van kracht is. Onze winkels zijn in dat kader tot en met 19 januari 2021 gesloten. Op eigen verzoek parkeert Voedselbank Waalre deze tegemoetkoming tot het voorjaar van 2021 omdat ze in december al uit meerdere hoeken ondersteuning ontvangen.

Op de foto’s:

Marleen Zuurman van Voedselbank Veldhoven en bestuurslid Voedselveiligheid ontvangt de cheque uit handen van Ton Dietvorst van Kringloop de Kempen Veldhoven.

 

Josephine Muller van Kringloop de Kempen Bergeijk overhandigt de cheque aan Ber Timmermans van Voedselbank Bergeijk.

 

Lees hieronder verder…

Missie Kringloop de Kempen

Bedrijfsleider Ton Dietvorst wist te vertellen dat er al een groot aantal cadeau-cheques verzilverd zijn. “Het is onze missie om iedereen mee te laten doen in de maatschappij. Vooral mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en verdienen.” Als stichting heeft Kringloop de Kempen geen winstoogmerk. Wat er verdiend wordt, gaat terug de organisatie in of wordt geschonken aan een goed doel zoals de Voedselbank.

Onze missie is dan ook dat wij willen bijdragen aan een beter (leef)milieu door spullen een tweede leven en mensen een tweede kans te geven en zo mee te helpen aan een samenleving waarin iedereen meedoet.

Corona-sluiting

Met de laatste coronamaatregelen zijn alle vestigingen gesloten; in ieder geval tot en met 19 januari 2021. Wel kan men met goede overtollige kleding en schoenen terecht bij de kledingcontainers van Kringloop de Kempen in Waalre en Bergeijk. Deze worden regelmatig geleegd, gesorteerd en verwerkt.