Home > Over Kringloop de Kempen > Brancheverenigingen en keurmerken > Keurmerken > Anbi-status

ANBI-status

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Kringloop de Kempen heeft ook een ANBI-status vanwege onze bijdrage aan mens en milieu. We gáán ervoor om iedereen – ook mensen die buiten de boot dreigen te vallen – een kans te geven. En we dragen bij aan de vermindering van CO2-uitstoot door het hergebruik van spullen.