Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Home > ANBI-verklaring Kringloop de Kempen

ANBI-status

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Kringloop de Kempen heeft ook een ANBI-status vanwege onze bijdrage aan mens en milieu. We gáán ervoor om iedereen – ook mensen die buiten de boot dreigen te vallen – een kans te geven. En we dragen bij aan de vermindering van CO2-uitstoot door het hergebruik van spullen.

ANBI-verklaring Kringloop de Kempen

Naam van de instelling: Stichting Kringloop de Kempen

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 17124224

Contactgegevens: De Run 5415 , 5504 DG Veldhoven

040-2544334

info@kringloopdekempen.nl

De doelstellingen:

De stichting heeft ten doel:

  1. Het inzamelen, verwerken en verkopen van afgedankte en mogelijk herbruikbare goederen en stoffen omwille van een besparing van grondstoffen en energieverbruik. Gestreefd wordt naar optimaal hoogwaardig hergebruik:
  2. Het begeleiden en trainen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met het doel de toeleiding naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Het werkgebied van de stichting dient te worden verruimd tot het grondgebied van de Regio De Kempen met inbegrip van de gemeenten Eindhoven, Valkenswaard en Waalre;
  3. Het stimuleren van een bewust afvalgedrag bij de bevolking van regio De Kempen, met inbegrip van de gemeenten Eindhoven, Valkenwaard en Waalre;
  4. Het creëren van zinvolle werkgelegenheid met name voor mensen die behoefte hebben aan aangepast werk maar via de bestaande wegen niet of nauwelijks plaatsbaar zijn om daarmee hun sociale redzaamheid te bevorderen;
  5. De mogelijkheid creëren van het tegen een speciaal tarief beschikbaar stellen van goederen aan mensen met een sociale indicatie en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het beleidsplan: zie “beleidsplan 2018-2022”.

De bestuurssamenstelling: voorzitter,  secretaris, portefeuillehouder financiën, portefeuillehouder ondernemen, portefeuillehouder personeel.

De namen van de bestuurders:

  • Mevrouw M.M.E.T. van Zutphen – voorzitter
  • De heer P.J.M. Wijman – secretaris
  • De heer H.J. van der Reijden – portefeuillehouder financiën
  • De heer J.W.A. Sengers – portefeuillehouder personeel
  • De heer R. Otto – portefeuillehouder ondernemen

Het beloningsbeleid: wij zijn aangesloten bij de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) en passen toe het Handboek Arbeidsvoorwaarden BKN op onze medewerkers in loondienst. Personeel wat wij inlenen van SW bedrijven vallen onder die arbeidsvoorwaarden-regelingen en voor vrijwilligers hebben wij een onkostenvergoeding en een koopregeling. Bestuurders werken ook op vrijwillige basis.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie bij jaarverslag 

Financiële verantwoording: zie bij jaarrekening

Financiële ANBI-verklaring: zie bij ANBI-verklaring