Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Home > Over Kringloop de Kempen > Milieubewust

MilieuBewust

Kringloop-werk houdt automatisch in dat we milieubewust bezig zijn. Ons doel is om de afvalberg en daarmee de CO2-uitstoot te verlagen. Dat doen we als volgt:

  • We zamelen per jaar honderdduizenden kilo’s spullen in
  • Het hergebruiks-percentage van deze spullen is 92%. Hiervan krijgt 43% een tweede leven, dat zijn dus de spullen die we doorgeven. Het overige deel ‘fragmenteren’ we naar zoveel mogelijk bruikbare grondstoffen. Zo worden bijvoorbeeld computers en videobanden ‘ontmanteld’ en gescheiden naar o.a. plastic, chemisch afval en metaal. Er wordt dus maar 8% afgevoerd als restafval!
  • De spullen die  we in onze winkels niet binnen een aantal maanden hebben verkocht, worden hergebruikt in andere landen waar een andere mode- en gebruiksstandaard geldt. Nog steeds maken we er dan mensen blij mee. Want weggooien van goede spullen is altijd zonde, ook voor het milieu.
  • We stimuleren het bewust afvalgedrag van bewoners in ons werkgebied: de gemeenten Veldhoven, Waalre n Bergeijk. Dat doen we door het beschikbaar stellen van de handige Kringloopdoos. Ook staan er in Bergeijk en Waalre kledingcontainers en staan onze mensen voor je klaar bij het Kringloop de Kempen-depot bij de Milieustraat van Veldhoven/Waalre

Eigenlijk komt het erop neer dat elke ton aan spullen die we inzamelen ook één ton aan CO2-uitstoot bespaart! Zo makkelijk is het om bij te dragen aan een beter milieu!

Massabalans 2019

Heb je iets over voor mens en milieu?

kom langs, mail of bel 040 254 43 34