Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

"Een warme en hechte club waar ik me nu al thuis voel"

Met ingang van 1 mei 2024 is Jolanda Snelders (50) de nieuwe directeur van Stichting Kringloop de Kempen. Hiervóór was ze directeur bedrijfsvoering van de faculteit Mechanical Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven. Jolanda over haar carrière switch: “Deze stap naar heel iets anders is een bewuste keuze die ik gemaakt heb vanuit mijn hart! Los van het feit dat ik initiatieven die verspilling tegengaan altijd al toejuich, heb ik een innerlijke drive om bij te willen dragen aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet. Daar zette ik me binnen de universiteit ook al voor in als trekker van de banenafspraak. Die zorgt ervoor dat mensen die anders buiten de boot dreigen te vallen, juist een werkplek geboden wordt. Dus hoe mooi is de overstap naar deze functie dan waarin beide drijfveren samenkomen en zelfs samenvallen met de missie van deze kringloopstichting!”

Lees meer hieronder….

Doorontwikkelen

De nieuwe directeur heeft al laten weten dat ze, na de snelle groei van deze Kempense kringlooporganisatie – naar 6 vestigingen (waarvan twee pop-up winkels) en 235 medewerkers – in eerste instantie vooral gaat inzetten op het stabiliseren van deze verworvenheden. En om vanuit die basis de doorontwikkeling naar toekomstbestendige circulaire ambachtscentra voort te kunnen zetten.

Zin in

Jolanda Snelders, die naast haar werk graag haar hardloopschoenen aantrekt (trailrun) en een balletje slaat op de golfbaan, volgde begin mei Ton Dietvorst op, die afscheid nam vanwege zijn pensioengerechtigde leeftijd. “Ook al ben ik nog maar net begonnen en is er nog veel te leren, zie ik al dat Kringloop de Kempen een warme en hechte club is waar ik me nu al thuis voel. Ik heb veel zin in deze uitdagende functie”