Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Home > Over Kringloop de Kempen > Samenwerkingen > Stichting Leergeld de Kempen

Stichting Leergeld de Kempen

Stichting Leergeld is een landelijk opererende vrijwilligers-organisatie met regionale afdelingen. De stichting streeft ernaar schoolkinderen te laten meedoen in de maatschappij. Als er in een gezin geen geld is om een kind te laten meedoen met (buiten)schoolse activiteiten, kan de stichting helpen. Dat betekent dat kosten voor de school of voor buitenschoolse activiteiten – zoals het lidmaatschap van een club of kosten voor gebruik van een computer – door de stichting kunnen worden betaald. De stichting helpt kinderen en hun gezinnen nooit met contant geld. De kosten (of een gedeelte daarvan) betaalt de stichting rechtstreeks aan een school, een club of aan een leverancier. Pas als alle andere hulppotjes en regelingen zijn uitgeput, kan Stichting Leergeld te hulp schieten. Ze is dus het laatste vangnet. Kringloop de Kempen schenkt aan Stichting Leergeld computers en fietsen voor schoolgaande jeugd. Ook was Stichting Leergeld eens een van de goede doelen waaraan Kringloop de Kempen een deel van de veiling-opbrengst schonk.