Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

10.000 extra werkplekken in kringloopbranche?

Als een van de echte 100%kringloopwinkels! en lid van Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN), staat ook Kringloop de Kempen vierkant achter de oproep van het BKN aan Den Haag om de randvoorwaarden voor de kringloopbranche te verbeteren

Als belangrijke partner voor de overheid kan de impact van Kringloopbedrijven op het gebied van Circulaire Economie en inclusieve samenleving (nog) veel beter. Wij zien bijvoorbeeld kans om in 2025 ten minste 10.000 extra werkplekken te creëren voor diverse doelgroepen. Maar dan moeten de volgende vijf randvoorwaarden in goed overleg worden aangepast:

 

Lees hieronder verder …

 

 

Producthergebruik integreren in het afvalbeleid

Met de komst van Circulaire ambachtscentra wordt al een belangrijke stap gezet. Hier vervullen kringloopbedrijven een belangrijke rol. Op deze plekken worden spullen hergebruikt, ge-upcycled en gerepareerd.

 

Eerlijke lastenverdeling

Uit afgedankte goederen weten kringloopbedrijven lokale maatschappelijke waarde te creëren. Om deze waarde in stand te houden en verder te verhogen worden hoge kosten gemaakt. Voor: 1. de organisatie die nodig is om doelgroepen in een kwetsbare situatie te begeleiden en te scholen. 2. jongeren op te leiden door het bieden van stageplekken 3. het afvoeren van restafval.

Geef een positieve impuls aan kringloopbedrijven door een eerlijkere lastenverdeling. Beschouw  de reststroom van kringloopbedrijven als huishoudelijk afval en niet als bedrijfsafval. Stimuleer middels een beloning de innovatie op het vlak van hergebruik. Maak het begeleiden en ontwikkelen van mensen op de werkvloer mogelijk door het vergoeden van de reële kosten.

 

Meer inleverplaatsen voor kringloopgoederen

Maak het  voor burgers makkelijker herbruikbare spullen in te leveren. Iedere milieustraat moet  een voorziening krijgen voor producthergebruik (kringloop) op basis van wet- en regelgeving.

Fiscale maatregelen die de circulaire economie stimuleren

Om duurzaam gedrag te stimuleren bij de consument dragen fiscale prikkels zeker bij. Maak dat gebruikte goederen beter kunnen concurreren met nieuwe goederen. Verlaag daartoe het BTW-tarief voor tweedehands producten. Door het invoeren van een ambitieuze CO2-heffing voor industrie en goederen wordt het aantrekkelijker om gebruikte goederen aan te schaffen (in plaats van nieuw). Gebruikte spullen hebben immers geen last van een CO2-heffing

 

Sterkere verbinding gemeente en UWV (sociale dienst en werkgeversservicepunt) en Kringloop

Werkgevers en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten elkaar beter vinden. Instroom vanuit de gemeenten (WMO, P-wet), het UWV  en vrijwilligerscentrales naar aantrekkelijke werkplekken met afwisselende werkzaamheden binnen kringloopbedrijven zou veel makkelijker moeten gaan. Minder obstakels in wet- en regelgeving, waardoor participeren voor iedereen eenvoudiger wordt en meer tools voor werkgevers, zoals budgetten voor begeleiding en scholing werkt motiverend. Daarmee biedt de kringloopbranche meer kansen aan mensen om mee te doen.