Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Les in Duurzaamheid op Sondervick College

Net voor de herfstvakantie verzorgden bedrijfsleider Ton Dietvorst en bestuursvoorzitter Monique van Zutphen van Kringloop de Kempen samen met techniekdocent Jacob Brussee de try out van lessen in duurzaamheid op het Sondervick College aan de Kempen Campus in Veldhoven. Er volgt nog een reeks van drie lessen die in de loop van komend jaar gegeven worden. Op interactieve wijze werden zo’n 30 eerstejaars MBO en excellente leerlingenmeegenomen in de noodzaak en ontwikkeling naar een duurzame samenleving waarbij energietransitie, duurzaamheid en hergebruik de hoofdthema’s waren.

De duurzaamheidslessen sluiten aan bij het vak Techniek, waarvan ook twee docenten aanwezig waren.
Concreet werden de leerlingen bewust van het feit dat het goed is om langer met spullen te doen. Als je ze over hebt, om er anderen blij mee te maken, door ze bijvoorbeeld naar de kringloop te brengen. Maar ook dat ze er zelf goed kunnen slagen voor o.a. merkkleding en refurbished gamecomputers en laptops. In groepjes kregen de leerlingen vragen voorgeschoteld over het milieu, over duurzaamheid en hoe ze hier over dachten.

Leer hieronder verder…

Samenwerking

Eind maart werd deze samenwerking met betrekking tot duurzaamheidslessen officieel bekrachtigd in aanwezigheid van rector Monique van Roosmalen en techniek-docent Inge Schouten van het Sondervick College. Ook was aanwezig de Veldhovense (oud-)wethouder en oud-leerling Daan de Kort, nog net voordat hij zijn Tweede Kamerlidmaatschap oppakte voor de VVD. Van Kringloop de Kempen waren Monique van Zutphen en Ton Dietvorst aanwezig, die dus de duurzaamheidslessen verzorgen.

“Graag willen we de jeugd meenemen in het proces van circulaire economie en de bewustwording daarvan”, aldus Monique van Zutphen.
Ook het toen kersverse Kamerlid, die als wethouder, onderwijs in zijn portefeuille had, en ambassadeur van het Sondervick Collega is, juicht deze samenwerking toe.

Bewust

Bij het Sondervick College, dat een Brainport school is, is men ook zeer enthousiast over deze duurzaamheidslessen. “We vinden het als school heel belangrijk dat onze leerlingen hun kennis niet alleen opdoen vanuit de schoolboeken en lessen van de docenten, maar ook vanuit de praktijk. Het is mooi dat onze leerlingen door mensen uit de kringloop-praktijk bewust worden gemaakt over milieu en recycling”, vertelt Monique van Roosmalen.